Ontwikkelingslocaties

Gronden of gebouwen die zich in een transformatieproces bevinden waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond of opstallen, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd of her bestemd te worden.

Bij het realiseren of opwaarderen van onroerende zaken en de aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grond zijn weer heel andere zaken van belang dan bij regulier vastgoed. Risico's moeten in kaart worden gebracht en essentieel is ook het toetsen van planologische, sociale en politieke uitgangspunten. Uiteraard speelt ook de (toekomstige) bestemming een grote rol.

Onder ontwikkeltaxaties vallen de navolgende specialismes:

  • herontwikkelingslocaties
  • uitbreidingslocaties
  • inbreidingslocaties
  • inbrengwaarden voor het opstellen van een exploitatieplan

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Schol of Jan van Erp.