Maatschappelijk Vastgoed

Wij taxeren op het gebied van maatschappelijk vastgoed onder andere de navolgende specialismes:

 • kinderdagverblijven
 • scholen
 • begraafplaatsen
 • kerken
 • moskeeën
 • gemeentehuizen
 • sportfaciliteiten
 • huisartsenposten
 • ziekenhuizen
 • dierenartspraktijken
 • fysiopraktijken
 • brandweerkazernes
 • culturele centra
 • zorgboerderijen
 • verpleeg- en verzorgingstehuizen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Schol of Jan van Erp.