Commercieel Bedrijfsmatig Vastgoed

Wij voorzien verschillende typen commercieel vastgoed (kantoren, bedrijfspanden en winkelpanden) van een betrouwbare en goed onderbouwde taxatie. Dit doen wij zowel voor beleggers als voor eigenaar/gebruikers. In tal van situaties kan het taxeren van het vastgoedobject een rol spelen. Veel voorkomende situaties zijn: financieringen, aan- of verkoop van materiele activa, aan- of verkoop van een onderneming, de jaarrekening, de WOZ, onteigeningen, beleggingen, bedrijfswaarderingen, erfbelasting en verzekeringen.

Wij voldoen aan alle eisen die gesteld worden door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Schol of Jan van Erp.