Beleggingsportefeuilles

Naast het taxeren van losse objecten taxeren wij ook gehele beleggingsportefeuilles. Dit kunnen verhuurde woningen zijn maar ook bedrijfsmatig vastgoed, agrarisch vastgoed of een mix van bovenstaande.

Deze taxaties verrichten wij regelmatig voor woningbouwcorporaties, particuliere beleggers en institutionele beleggers. Zo'n taxatie kan nodig zijn voor bijvoorbeeld een overdracht vanuit een BV naar privé, het bepalen van de marktwaarde in verhuurde staat, een herfinanciering, een WOZ-contra expertise en dergelijke.

Een goede en volledige onderbouwing van dergelijke taxaties is erg belangrijk. De financiële en fiscale gevolgen van een onjuistheid bij portefeuille waarderingen zijn erg groot. Daarom zullen wij alle vastgestelde waarden rekenkundig goed onderbouwen en daarbij verwijzen naar in de markt gerealiseerde transacties.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Schol of Jan van Erp.