Huurprijsherziening

Zowel huurder als de verhuurder kunnen op basis van artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek na afloop van de eerste huurperiode (van 5 of 10 jaar) een verzoek tot huurprijsherziening doen. Een dergelijk verzoek is in de praktijk een startpunt voor onderhandelingen tussen huurder en verhuurder.

Het wettelijke uitgangspunt bij een huurprijsherzieningsprocedure is niet het vaststellen van de markthuurwaarde maar van de huurprijs die aansluit bij de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Deze gemiddelde huurprijzen worden berekend over een periode van 5 jaar voorafgaande aan de datum van de herziening.

Er zijn retailers die gebruik willen maken van een huurprijsherziening om de huurprijs te verlagen. In dit complexe traject is het verstandig dat u zich laat adviseren door een partij met kennis van al deze zaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Schol of Jan van Erp.